Historik

Vårboda Studio startade sin verksamhet 1989. Huvudverksamheten var i början att producera och visa bildspel och utställningar. Vi har producerat bildspel kring teman som natur, poesi och reseskildringar men även något enstaka reklambildspel. Vi har visat våra bildspel vid cirka 300 tillfällen på bilbliotek, skolor och föreningar, runt om i landet. Sedan början av 90-talet har digital bildhantering, Internet och webutveckling varit viktiga delar av verksamheten.

May och Hans Mehlin

May och Hans Mehlin, mor och son.

Senast uppdaterad 2008-01
Copyright 2008 Vårboda Studio

Vårboda Studio,